תפילות לערב שבת

Audio clips copyright © 2005-2007 Rabbi Mark Zimmerman. All rights reserved.

כל הזכויות להקלטות שמורות לרב מרק צימרמן ©2005. הרשות להוריד קבצים לשמוש פרטי בלבד נתונה, אך הפצתם אסורה

מספרי העמודים המסומנים להלן מתואמים לסידור “שים שלום”, משנת 1998 © בשותפות בין כנסת הרבנים ובתי הכנסת המאוחדים, התנועה המסורתית. כל התפילות המוקלטות הן לפי הנוסח שברוב סדורים מסורתיים 

שלום עליכם – גרסא א – עמוד 13

שלום עליכם – גרסא ב – עמוד 13

ידיד נפש – עמוד 14


לכו נרננה – גרסא א – עמוד 15

לכו נרננה – גרסא ב – עמוד 15

קבלת שבת (תהילים צו – צט) – עמודים 16-19

מזמור לדוד – גרסא א – עמוד 20

מזמור לדוד – גרסא ב – עמוד 20

לכה דודי – גרסא א – עמודים 21-22

לכה דודי – גרסא ב – עמודים 21-22

לכה דודי – גרסא ג – עמודים 21-22

קבלת שבת – סיום – עמודים 23-24


מעריב לשבת – עמודים 28-33

ושמרו, חצי קדיש – עמוד 34

ויכולו, מגן אבות – עמוד 47

אלוהינו ואלוהי אבותינו – עמוד 48

קדיש שלם – עמוד 48

קידוש לליל שבת – עמוד 49

עלינו – עמוד 51

יגדל – גרסא א – עמוד 53

יגדל – גרסא ב – עמוד 53


“קבלת שבת חסידי – בסיגנון “קרלבך

תהילים צו – עמוד 16

תהילים צח – עמוד 18

תהילים כט – מזמור לדוד – עמוד 20

לכה דודי – גרסא חסידית

תקליטורי שמע זמינים לרכישה כאן

Follow Us:
FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Share:
FacebookmailFacebookmail