תפילות שחרית ומוסף לשבת

כל הזכויות להקלטות שמורות לרב מרק צימרמן ©2005. הרשות להוריד קבצים לשמוש פרטי בלבד נתונה, אך הפצתם אסורה

מספרי העמודים המסומנים להלן מתואמים לסידור “שים שלום”, משנת 1998 © בשותפות בין כנסת הרבנים ובתי הכנסת המאוחדים, התנועה המסורתית. כל התפילות המוקלטות הן לפי הנוסח שברוב סדורים מסורתיים 

שחרית לשבת – חלק א – עמודים 105-109

שחרית לשבת – חלק ב – עמודים 110-114

עמידה של שחרית – חלק א – עד קדושה – עמודים 115-116

עמידה של שחרית – חלק ב – גירסא מלאה – עמודים 117-120

הלל – לחגים ולראש חודש – עמודים 133-137


סדר הוצאת ספר תורה – עמודים 139-141

ברכות של עליה לתורה – עמוד 142

ברכה לפני ההפטרה – עמוד 146

ברכות אחרי הפטרה – עמוד 147

יקום פורקן – עמוד 148

אשרי – עמודים 151-152

סדר הכנסת ספר תורה – עמודים 153-154


חצי קדיש

חצי קדיש – נוסח של מוסף – עמוד 155

עמידה של מוסף – חלק א – עמודים 156-157

עמידה של מוסף – חלק ב גרסא מלאה – עמודים 158-161

קדיש שלם – עמוד 181

אין כאלוהינו – גרסא א – עמוד 182

אין כאלוהינו – גרסא ב – עמוד 182

עלינו – עמוד 183

אדון עולם – עמוד 187

תקליטורי שמע זמינים לרכישה כאן

Follow Us:
FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Share:
FacebookmailFacebookmail